Het afscheid

U wilt als nabestaanden dat de uitvaartdienst een afspiegeling is van het leven van de overledene. Zo past een kerkdienst bij een overledene die deel uitmaakte van die gemeenschap. Kerkportaal, aula van begraafplaats of crematorium zijn al lang niet meer de enige plaatsen die ruimte en accommodatie voor een afscheid bieden. Theater, buurthuis, eigen tuin kunnen een prachtig alternatief bieden. De afscheidsdienst kan ook op een natuurbegraafplaats worden gehouden mocht u kiezen voor begraven in de natuur. Muziek, een voordracht, een uitgebreide herdenking kunnen op die alternatieve plaatsen een bijzondere bijdrage leveren. Ook hier wijzen familiegevoel en herinneringen de juiste weg.


Links naar meer informatie:


Alternatieve afscheidslocaties