crematie


Crematie

Voor een buitenstaander is elke crematie hetzelfde. Alles werkt een zekere afstandelijkheid in de hand. Pas als nabestaanden ervaart u een crematie in haar volle omvang en tegelijk in elk detail. Meestal vindt de crematie plaats direct na de herdenking in de aula. In overleg met het crematorium kunt u de overledene begeleiden tot in de ovenruimte. Op de kist, of op de baar, gaat een vuurvast steentje met een nummer mee de oven in. Na de crematie gaat dit steentje tegelijk met de as in de urn. Dit protocol waarborgt authenticiteit.